İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

19.12.2017 / Taksirle Ölüme Neden Olma – Taksirli Suçlarda Temel Ceza Belirlenirken “Failin Kusuru, Suçun İşleniş Biçimi, Suçun İşlendiği Zaman ve Yer, Suç Konusunun Önem ve Değeri, Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı ile Orantılılık” İlkeleri Dikkate Alınmalıdır; Sanığın Fiilden Sonraki Davranışları Esas Alınamaz

Sanık, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan yargılanmıştır. Uyuşmazlık, TCK’nun 85/1. maddesi gereğince 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını gerektiren taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan sanık hakkında temel cezanın 5 yıl olarak tayin edilmesinin isabetli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Taksirli suçlarda temel cezanın belirlenmesinde, öncelikle failin kusurunun değerlendirilmesi zorunludur. Ancak kusurluluğun yanında “suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ile orantılılık” ilkeleri de dikkate alınmalıdır. Dosya kapsamından sanığın asli, ölenin ise tali derecede kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Sanık hakkında temel ceza,  açıklanan ilkeler bir bütün halinde değerlendirilip alt hadden makul ölçüde uzaklaşılarak belirlenmelidir.  TCK’nun 61. maddesinde sayılan ölçütler arasında yer almayan sanığın fiilden sonraki davranışlarının da esas alınması suretiyle üst hadde yakın olacak şekilde 5 yıl olarak ceza tayin edilmesi hatalıdır.