İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

18.01.2017 / Memur Olarak Çalışmaktayken İstifa Ederek Ayrıldıktan Sonra Bir Kamu Kurumunda İşçi Statüsünde Çalışan Kişinin Emeklilik Nedeniyle Ayrılması Durumunda Kıdem Tazminatı Hesabında Memuriyette Geçen Süre Dikkate Alınmaz

Dava, hizmet birleştirmesi sonucu memuriyette geçen süreye ilişkin fark kıdem tazminatı alacağının tahsili talebine ilişkindir. Uyuşmazlık, daha önce kamu kurumunda memur olarak çalışmakta iken istifa suretiyle görevinden ayrıldıktan sonra, davalı bakanlıkta işçi statüsünde çalışan davacının, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshi durumunda, istifa ile sona eren önceki memuriyet döneminde geçen çalışma süresinin kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınıp alınamayacağı noktasında toplanmaktadır. Aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanuna göre yaşlılık aylığına hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. Buna karşılık belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin iş sözleşmesinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi durumunda ise bu hizmet süreleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. Davacı, memur olarak çalışmaktayken istifa ettiğinden memuriyet döneminde geçen çalışma süresinin işçilikte geçen süre ile birleştirilmesi mümkün değildir.