İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

06.12.2016 / Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde Dava Zamanaşımı Bu Kararın Kesinleştiği Tarihten İtibaren Denetim Süresi Sonuna Kadar Durur; Denetim Süresi İçinde Yeni Bir Suç İşlenirse Kararın Kesinleştiği Tarihte, Yükümlülüklere Aykırı Davranılması Halinde de İhlal Tarihinde Yeniden İşlemeye Başlar

Kasten yaralama suçundan yapılan yargılama sonunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Uyuşmazlık, dava zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında toplanmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda dava zamanaşımı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği tarihte durmaya başlayıp denetim süresi sonuna kadar durur.  Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde yeni suç işlendiği veya denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüklerine aykırı davranıldığı tarihte dava zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlayacaktır. Anayasa’nın 38. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddelerinde düzenlenmiş bulunan “masumiyet karinesi” gereğince suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar herkes masum sayılacağından hükmün açıklanabilmesi için denetim süresi içinde işlendiği ihbar olunan kasıtlı suçla ilgili mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması gerekir.