İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

21.12.2017 / 1- Olağanüstü Hale İlişkin KHK ile Çıkarılanlar Hariç FETÖ Terör Örgütü ile Bağlantı İddiasıyla Kurum ve Kuruluşlarca İşten Çıkarılanlar Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Açabilirler 2- KHK’lardan Önce Başka Nedenlerle İşten Çıkarılanların Açtıkları İşe İade Davalarında FETÖ ile İlgili Soruşturma Varsa Sonucu Beklenmelidir

Dava, feshin geçersizliği ve işe iade, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretlerinin tahsili talebine ilişkindir. Olağanüstü hale ilişkin KHK ile çıkarılanlar hariç FETÖ terör örgütü ile bağlantı iddiasıyla kurum ve kuruluşlarca işten çıkarılanlar feshin geçersizliği ve işe iade davası açabilir. Ancak KHK kapsamında iş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin geçersizliği ve işe iade davası açmış ise geçici madde uyarınca karar verilmesine yer olmadığına karar verilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken, komisyonun görevinin sadece KHK ile ihraç listesi içinde çıkarılanlarla sınırlı olduğudur. Kurum ve kuruluş, KHK listesinden yayınlanmadan çıkarmış ise iş sözleşmesi ile çalışanın feshin geçersizliği ve işe iade davasının iş mahkemesince görülmesi gerekir. KHK’lardan önce başka nedenlerle işten çıkarılanların açtıkları işe iade davalarında FETÖ ile ilgili soruşturma varsa sonucu beklenmelidir. Davacı hakkında soruşturma bulunmasına rağmen ceza soruşturmasının sonucu beklenmeden karar verilmesi hatalıdır.