İçtihatlar

Arama Yapmak İçin Lütfen Seçim Yapınız...

Esas ve Karar Numarasına Göre Sıralama

Başlığa Göre Sıralama

Arama Sonuçları

Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanındaki Uyuşmazlıklarda Askeri, İdari ve Adli Yargı Yerlerince Verilen Görevsizlik Kararlarının Kesinleşmesinden İtibaren 30 Gün İçinde AYİM’de Dava Açılabilir

Uyuşmazlık, askeri, idari ve adli yargı yerlerince verilen görevsizlik kararından sonra Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne açılması gereken davalarda, 1602 Sayılı Kanunun 41. maddesinde öngörülen 30 günlük sürenin, görevsizlik kararının tebliğ tarihinden mi, yoksa görevsizlik kararının kesinleşme tarihinden itibaren mi hesaplanması gerektiği noktasında toplanmaktadır. Yargılama kesintisiz bir süreci içermektedir. Herhangi bir yargı yeri tarafından verilen kararın uygulanması ve bu karara bağlı olarak farklı işlemlerin tesis edilmesi anılan kararın kesinleşmesi ile mümkündür. Bir yargı yerinin henüz kesinleşmemiş kararının esas alınarak başka işlem ve usuli müesseselere dayanak oluşturması hem hak arayan ilgili, hem de yargı yerleri açısından hukuki bağlamda istenilmeyen sonuçların doğmasına neden olacaktır. Kesinleşmemiş görevsizlik kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde görevli yargı yerinde dava açan tarafın davası, diğer tarafın tebliğ tarihinden sonra yaptığı temyiz girişimi ile geçerliliğini yitirecek ve yargılamanın başka kanaldan devamını sağlayacaktır. Bu durum farklı usuli kanallardan ilerleyen uyuşmazlık konusunda birbiri ile çakışan iki karara ulaşılması bağlamında yargı bağımsızlığı ve güvenirliğini zedeleyici bir sonucun ortaya çıkmasına yol açabilir. Açıklanan nedenlerle 30 günlük dava açma süresinin başlangıcı olarak görevsizlik kararının kesinleşme tarihi esas alınmalıdır.