Duyurular

Ertelenen Duruşma ve Keşiflerle İlgili Tebligat Giderlerine İlişkin Adalet Bakanlığı Yazısı (Mart 2020 Sayfa 326)

 

Ertelenen Duruşma ve Keşiflerle İlgili Tebligat Giderlerine İlişkin Adalet Bakanlığı Yazısı

 

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı : 73640249-045.02[02]-39-2020-E.194/8898

Konu : Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler                   

17/03/2020

 

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesi “yüksekten”, “çok yüksek” seviyesine çıkarılmış, ayrıca “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğince yargı mercilerine iletilen yazıda; “Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri kapsamında; yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, mezkûr Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi” hususlarına yer verilmiştir.

Bu kapsamda, hukuk daireleri ve mahkemelerince ertelenen duruşma ve keşiflere ilişkin tebligat giderinin gider avansından; yeterli gider avansının bulunmadığı dosyalar ile tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işlerde ileride bu gideri ödemesi gereken taraftan alınmak üzere suçüstü ödeneğinden karşılanması hususunda,

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki hukuk dairelerine ve hukuk mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.

 

 

e-imzalıdır.

Zekeriya BİRKAN

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

 

 

Dağıtım:

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlıklarına

Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıklarına

Cumhuriyet Başsavcılıklarına

 

Diğer Duyurular