Haberler

Mayıs 2024 (Özel Sayı)

  • Anonim Şirketlerde Organ Yokluğu Kavramı ve Yönetim Kurulunun Oluşmaması Sebepleri ile Yönetim Kurulunun Oluşmaması Durumunda Doktrin ve Bazı İçtihatlar Işığında Önerilen Çözüm Yolları (Serhan DİNÇ - Dr. Öğretim Üyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı sayfa: 7)
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde Yayınlanan Yetki Matrisleri Ve Yetki Yönetimine Dair Teknik Tedbirlerin Ceza Hukuku Bakımından Yorumu (Av. Ali Osman ÖZDİLEK - Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Bilim Dalı Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi sayfa: 40)
  • Sürekli İş Göremezlik (Doç. Dr. Meltem ÖZTÜRK  sayfa: 78)
  • Teşebbüs ve Ceza Dairesinin Aşılabilir Mukavemet Teorisi (Dr. Gökhan TANERİ - Bursa 9. İcra Mahkemesi Hakimi   sayfa: 93)
  • Tasarrufun İptali Davalarında, Mahkemece, Dava Konusu Taşınmazı Borçludan Devralmış Olan Üçüncü Kişinin, Taşınmaz Üzerinde Yaptığı Bina, Yetiştirdiği Bağ/Bahçe İçin de Alacaklıya Cebri İcra Yetkisi Tanınabilir mi? (Talih UYAR - İzmir Barosu Avukatlarından, Yaşar Ünv. Huk. Fak. Öğr. Görv.   sayfa: 139)
  • Hekim ve Hastane Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Yargıtay Kararı İncelemesi (Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR - E. Ticaret Mahkemesi Başkanı sayfa: 161)

Diğer Haberler