Haberler

DİSİPLİN PARA CEZALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TBB DUYURUSU (Nisan-Mayıs-Haziran 2019 sayı:280-281-282

DİSİPLİN PARA CEZALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TBB DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara, 12.02.2019

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO: 2019/14

İLGİ : Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.

 

Avukatlık Kanunu’nun 135/3.maddesinde yer alan ‘Disiplin Para Cezalarının’ 4421 ve 5252 sayılı Kanunlar çerçevesinde güncelleştirilmesine ilişkin hesaplama sonucu hazırlanan para cezalarının eylem tarihine göre belirlenen alt ve üst sınırlarına ilişkin liste Yönetim Kurulumuzun 08 Şubat 2019 günlü toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki: Liste

 

AVUKATLIK KANUNU’NUN 135/3.MADDESİ UYARINCA UYGULANACAK PARA CEZALARININ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Para cezalarının güncelleştirilmesine ilişkin 4421 ve 5252 sayılı Kanunların uygulanmasında ceza düzenlemesinin yapıldığı yıla göre belli bir katsayı uygulanmakta, buna göre belirlenen rakam da her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır.

Avukatlık Kanunu’ndaki para ceza düzenlemesi 22.01.1986 tarihinde 3256 sayılı Kanunun 23. maddesi ile “on bin liradan yüz elli bin liraya kadar para cezası olarak” düzenlenmiştir. Bu döneme ait cezaların hesaplanmasında kullanılan katsayı 1.430 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, para cezalarının yürürlüğe giriş tarihine göre;

Alt sınırı 10.000 x 1430 = 14.300.000 = 14,30 TL,

Üst sınırı da 150.000 x 1430 = 214.500.000 = 214,50 TL olarak belirlenmiştir.

Eylem tarihine göre yeniden değerleme oranlarının bu cezalara uygulanması sonucunda yıllara göre para cezaları şu şekilde belirlenmiştir.

yılı için yeniden değerleme oranı % 9,8 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (14,30 x 9,8) % = 15,70 TL, üst sınırı (214,50 x 9,8) % = 235,52 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (15,70 x 7,8) % = 16,92 TL, üst sınırı (235,52 x 7,8) % = 253,89 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 7,2 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (16,92 x 7,2) % = 18,14 TL, üst sınırı (253,89 x 7,2) % = 272,17 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 12 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (18,14 x 12) % = 20,32 TL, üst sınırı (272,17 x 12) % = 304,83 TL olmuştur.

yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (20,32 x 2,2) % = 20,76 TL, üst sınırı (304,83 x 2,2) % = 311,53 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (20,76 x 7,7) % = 22,35 TL, üst sınırı (311,53 x 7,7) % - 335,52 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (22,35 x 10,26) % = 24,64 TL, üst sınırı (335,52 x 10,26) % = 369,94 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (24,64 x 7,8/) % = 26,56 TL, üst sınırı (369,94 x 7,8) % = 398,79 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (26,56 x 3,93) % = 27,60 TL, üst sınırı (398,79 x 3,93) % = 414,46 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (27,60 x 10,11) % = 30,39 TL, üst sınırı (414,46 x 10,11)% = 456,36 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (30,39 x 5,58) % = 32,09 TL, üst sınırı (456,36 x 5,58) % = 481,82 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (32,12 x 3,83) % = 33,32 TL, üst sınırı (481,82 x 3,83) % = 500,27 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (33,32 x 14,47) % = 38,14 TL, üst sınırı (500,27 x 14,47) % = 572,66 TL,

yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiş olup; Cezanın alt sınırı (38,14 x 23,73) % = 47,19 TL, üst sınırı (572,66 x 23,73) % = 708,55 TL olmuştur.

Cezalar eylem tarihlerine göre takdir edilecek, cezaların uygulanmasında kuruş hanesindeki küsuratlar atılacaktır.

 

 

AVUKATLIK KANUNU’NUN 135/3.MADDESİ UYARINCA UYGULANACAK PARA CEZALARININ EYLEM TARİHİNE GÖRE ALT VE ÜST SINIRLARI

 

 

EYLEM TARİHİ

ALT SINIR

ÜST SINIR

2006

15 TL

235 TL

2007

16 TL

253 TL

2008

18 TL

272 TL

2009

20 TL

304 TL

2010

20 TL

311 TL

2011

22 TL

335 TL

2012

24 TL

369 TL

2013

26 TL

398 TL

2014

27 TL

414 TL

2015

30 TL

456 TL

2016

32 TL

481 TL

2017

33 TL

500 TL

2018

38 TL

572 TL

2019

47 TL

708 TL

 

Diğer Haberler