Haberler

İnfaz Hakimliğinin Kararlarına Karşı Yapılan İtirazlara 1 No'lu Ağır Ceza Mahkemeleri Bakacak (Ocak 2018 sayfa: 272)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN KARARI*


Karar Tarihi    : 30/11/2017
Karar No         : 1689


4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların değerlendirileceği ağır ceza mahkemesi bakımından ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin husus Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;
4675 Sayılı înfaz Hâkimliği Kanunu’ nun, “İnfaz hâkimliğince şikâyet üzerine verilen kararlar” başlıklı    6. Maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “İtiraz,    infaz hâkimliğinin kurulduğu yer ağır    ceza mahkemesine yapılır...”    hükmüne göre, infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazların ağır ceza mahkemesinin ilgili mahalde birden fazla dairesinin bulunması halinde bütün dairelere eşit sayıda tevzi yapılmakta olup, mevcut uygulamanın mahkemeleri birbirinden farklı dava konularını çözme zorunluluğunda bıraktığı, bu nedenle mezkûr konuya ilişkin, 5235 sayılı Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrasındaki hükme istinaden ihtisaslaşmaya gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu kapsamında infaz hâkimliğinin kararlarına karşı yapılan itirazlara birden fazla ağır ceza mahkemesi olan yerlerde 1 numaralı ağır ceza mahkemesinin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakmasına,

5235 sayılı Kanun’un 9/5 maddesinin son cümlesi uyannca, bu kapsamda görülmekte olan işler bakımından mahkemelerin dosyalarım iş bölümüne dayanarak anılan mahkemeye gönderemeyeceğine, iş bu kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren mezkûr konuya ilişkin yeni gelecek işlerin ise 1 numaralı ağır ceza mahkemesine tevzi edilmesine karar verildi.

 

*06 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır

Diğer Haberler