BİLGİ HAVUZU


YARGILAMADA SÜRELER


                                                 YARGILAMADA SÜRELER

İŞLEM

MAHKEME / SÜRE

ASLİYE

MAH.

SULH

MAH

İŞ

MAH.

İCRA

HUKUK

İCRA

CEZA

CEZA

MAH.

İDARİ

YARGI

Davaya Cevap Cevaba Cevap 2.Cevap

İki hafta

İki hafta

İki hafta

İki hafta

 

 

Otuz gün

Bilirkişi

Raporuna

İtiraz

İki hafta

İki hafta

İki hafta

İki hafta

 

 

İki hafta

İhtiyati

Tedbir Kararına

İtiraz

Bir hafta

Bir hafta

Bir hafta

 

 

 

Yedi gün

Yürütmenin

Durdurulması

Kararına İtiraz

 

 

 

 

 

 

Yedi gün

İstinaf

İki hafta

İki hafta

İki hafta**

On gün

Yedi gün

Yedi gün

Otuz gün

İstinafa Cevap

İki hafta

İki hafta

İki hafta

İki hafta

Yedi gün

Yedi gün

Otuz gün

Temyiz

İki

hafta*

İki

hafta*

İki hafta**

İki

hafta*

Onbeş gün*

Onbeş gün*

Otuz gün

Temyize Cevap

İki hafta

İki hafta

İki hafta

İki hafta

Yedi gün

Yedi gün

Otuz gün

İstinaf veya Temyiz Dilekçesinin Reddi Kararına Karşı İstinaf veya Temyiz Başvurusu

Bir hafta

Bir hafta

Bir hafta

Bir hafta

Yedi gün

Yedi gün

Bir hafta

 

______________________

*      Süreleri değiştiren 7035 SK’nun Geçici 1. maddesi uyarınca kanunun yürürlüğe girdiği 05.08.2017 ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır.

**    7036 SK’nun Geçici 1. maddesi uyarınca 25.10.2017 tarihinden önce verilen kararlar için eski düzenleme geçerlidir.