BİLGİ HAVUZU


TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL SINIRLARI


 

İlçe Tüketici Hakem Heyeti                     :  6.920.- TL’na kadar (6.920.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde

İl Tüketici Hakem Heyeti                         :  6.920.- TL – 10.390.- TL arası

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin

Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Hayeti   : 10.390.-TL’na kadar (10.390.-TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere

Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyeti   :  6.920.- TL – 10.390.- TL arası

______________________

* Belirtilen bu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. (6502 SK madde: 68/1)

* 10.390.- TL’nın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunludur. Doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılamaz. (6502 SK madde: 68/1)