Bilgi Havuzu

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL SINIRLARI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL

SINIRLARI*

 

İlçe Tüketici Hakem Heyeti                          :  5.650.- TL’na kadar (5.650.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde

İl Tüketici Hakem Heyeti                             :  5.650.- TL – 8.480.- TL arası

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin

Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Hayeti        :  8.480.- TL’na kadar (8.480.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere

Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyeti       :  5.650.- TL – 8.480.- TL arası

 

 

______________________

Belirtilen bu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetleri- ne başvuru yapılamaz. (6502 SK madde: 68/1)

8.480.- TL’nın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunlu- dur. Doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılamaz. (6502 SK madde: 68/1)