Bilgi Havuzu

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL SINIRLARI

15.01.2018

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU PARASAL

SINIRLARI*

 

İlçe Tüketici Hakem Heyeti                          :  4.570.- TL’na kadar (4.570.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olan İllerde

İl Tüketici Hakem Heyeti                             :  4.570.- TL – 6.860.- TL arası

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin

Merkezlerinde İl Tüketici Hakem Hayeti        :  6.860.- TL’na kadar (6.860.- TL altı)

 

Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere

Bağlı İlçelerde İl Tüketici Hakem Heyeti       :  4.570.- TL – 6860.- TL arası

 

 

 

 

 

 

 

______________________

* Belirtilen bu parasal sınırların üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetleri- ne başvuru yapılamaz. (6502 SK madde: 68/1)

6.860.- TL’nın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetine başvuru zorunludur. Doğrudan tüketici mahkemesinde dava açılamaz. (6502 SK madde: 68/1)