Bilgi Havuzu

BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR) SÜRELERİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI

BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR) SÜRELERİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI:

 

Hizmet Süresi                                                       Bildirim Süresi                Tazminat Miktarı

6  aydan az sürmüş olan işçi için                              2 hafta                              2 haftalık ücret

6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için             4 hafta                              4 haftalık ücret

1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için             6 hafta                              6 haftalık ücret

3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için                            8 hafta                              8 haftalık ücret

 

 

Bu süreler asgari olup sözleşmelerle artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.