BİLGİ HAVUZU


BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNDE BİLDİRİM (İHBAR) SÜRELERİ VE TAZMİNAT MİKTARLARI


Hizmet Süresi

Bildirim Süresi

Tazminat Miktarı

6  aydan az sürmüş olan işçi için

6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için

1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için

3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için

2 hafta

4 hafta

6 hafta

8 hafta

2 haftalık ücret

4 haftalık ücret

6 haftalık ücret

8 haftalık ücret

 

Bu süreler asgari olup sözleşmelerle artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.